Proiectare peisagistică
Plantări
Întreținere spații verzi
Consultanță achiziționare plante
Deszãpezire

Deszăpezire


Serviciu oferit în sezonul rece

CaRomTex Decor oferă servicii de deszăpezire pentru spații rezidențiale (alei, parcări, grădină, etc.) şi trotuare, parcări de dimensiuni medii, esplanade, spații publice de dimensiuni medii, etc.

Putem încheia contracte de mentenanță sau de intervenție ocazională.

Deszăpezirea poate fi executată manual sau mecanic, în funcție de dificultatea lucrării:

Deszăpezire manuală pentru spații înguste, cu acces dificil sau în zone cu tasări de zăpada prin:

• îndepărtarea zăpezii
• spargerea porțiunilor cu gheață
• doborarea țurțurilor de gheață de pe streşinile clădirilor

Deszăpezire mecanizată cu freză de suflat zăpada la 8 metri de la zona de acțiune pentru spații deschise.